Asgari Ücret Ne kadar Oldu | Asgari Ücret Belli Oldu Mu ?

Milyonlarca İşçi ve İş verenin Gözü Kulağı Bu Gün Toplanan Asgari Ücret Komisyonunda…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Asgari Ücret Komisyonu tarafınca belirlenmiş olan yeni asgari ücret ücreti Resmi Gazete’de yayınlanır ve yürürlüğe girer. Yayınlandığı ayı takip etmiş olan aydan itibaren bütün işkolları ve işçiler için geçerlidir Asgari ücret nedir? Asgari ücretin anlamı bir ferdin en temel gereksinimleri olarak sayılabilecek olan, beslenmek, barınmak, giyim, ısınmak, ulaşım şeklinde ihtiyaçlarının karşılamasına kafi gelecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek olan en düşük ücret anlamına gelmektedir. Devletin, muayyen temsilcilerin alınması ile her yıl güncellemiş olduğu asgari ücret ücreti ülkede hangi iş kolunda ve de hangi yasaya doğal olarak olursa olsun, bir çalışana verilebilecek en düşük maaşı temsil eder. Bir çalışana devlet tarafınca belirlenmiş olan asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi laf mevzusu olamaz. Asgari ücret iyi mi belirlenir? Asgari tutara yönelik olarak temel esaslar 01.08.2004 tarihindeki ve 25540 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte; Yönetmeliğin Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımları Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlkeler ve Esaslar Komisyonun Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri ve Sorumluluğu Ücretin Yürürlüğü, İşveren Kişinin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranmış Olan Nitelikler başlıkları ile asgari tutara dair bütün detaylara yer verilmiştir. Asgari ücret, alakalı yönetmelikte de belirtilmiş olduğu şeklinde ancak 4857 sayılı İş Kanunu’na doğal olarak olarak iş kollarını yada personelleri değil, her türlü işçinin çalışmış olduğu, bütün iş kollarını kapsar. Asgari ücret günlük olarak belirlenir. Belirlenmiş olan günlük tutarlar üstünden saat başına, parça başına, haftalık, aylık yada işin miktarına bakılırsa meydana getirilen ücret ödemesi ile ayarlanır. Asgari tutarı, Asgari Ücret Komisyonu belirler. Komisyon ise her yıl toplanarak muayyen kriterler çerçevesinde bir sonraki senenin asgari ücret tutarlarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit etiği üyelerden birinin başkanlığında gerçekleşir. Komisyonun asgari tutarı belirlerken, ülkenin arasında bulunduğu toplumsal ve ekonomik durumları, ücretliler geçinme indeksleri, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiili biçimde ödenmekte olan ücretlerin genel durumlarını ve geçim şartlarını göz önünde bulundururlar. Bunlarla beraber komisyon, ücretin belirlenmesinde mevzu ile alakalı bütün amme kuruluş ve kuruluşları, üniversitelerle ortaklaşa iş yapabilir, işçi ve işveren kurumlarının da bu konulardaki teklif ve görüşlerini alabilir. Bunun dışında Komisyon, gerektiği vakit uzman kişilerin bilgisine başvurur. Asgari Ücret Komisyonu’nun bütün görüşmeler ve emek harcamaları gizlidir. Başkan, üye ve raportörler ile bu maddenin kapsamına girecek şahıs ve kuruluşlar bu görevleri dolayısı ile öğrenmiş oldukları her türlü detayları ve belgeleri gizlemekle yükümlüdürler. Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni sayı brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır? Asgari ücret bir işçiye verilebilecek olan en düşük tutarı anlatım etmektedir. Buna bakılırsa çalmış olduğu işkolu hangi iş kolu olursa olsun bir işçiye asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenmesi yasalara aykırıdır. İşçi ile yapılma olan iş sözleşmesi yahut toplu iş sözleşmesinde bu ifadelerin aksine bir yargı eklenememektedir. Çalışanlara meydana getirilen ek ödemeler, toplumsal yardımlar şeklinde birtakım sebepler ile asgari ücretten kesintiler yapılamaz.

Author: sevket yavuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir